คลิปที่1
คลิปที่ 2 
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13 [จบ]

SEASON 2
                                                  
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1243427670M0
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1243433058M0
ตอนที่ 13 [จบ]
SEASON 3
                                       

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1243679742M0
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13 [จบ]
SEASON 4

ตอนที่ 1 [ตอนพิเศษ]
ตอนที่ 2 [ตอนพิเศษ]
ตอนที่ 3 [ตอนพิเศษ]

                                     

ตอนที่ 4
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1243702702M0
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1243855055M0
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13 [จบ]
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1243859744M0

ดูเบ็นเท็น เอเลี่ยนฟอร์ช(ต่อเลย)